PLAN VIETXINH

PLAN VIETXINH, Safe PBN

PLAN VIETXINH par Thi Thu Nguyen Mind Map: VIETXINH PLAN

1. ⭐ KPI

1.1. 200 Données / tháng

2. Kinh phí (Thaïlande)

2.1. Annonce

2.1.1. Annonces GG

2.1.1.1. 30 triuu

2.1.2. Annonces Fb

2.1.2.1. 30 triuu

2.2. Dịch vụ

2.2.1. 10 triuu

2.3. Contenu

2.3.1. Contenu site Web 800-1000 từ / 80-250k/1 article

2.4. Hors page

2.4.1. Tùy theo từng chiến dịch mới có thể tính được giá

3. Adword

3.1. Annonces Fb

3.1.1. Campagne Lên v s sàn TMDT Vietxinh 599k / gian hàng

3.2. Annonces GG

3.2.1. ChyY t kh khoá thngng hiuu VietXinh (sàn TMDT Vietxinh)

3.2.2. ChyY các key làm đpp, spa thmm mỹ, nha khoa, Thaïlande

4. Quy trình

4.1. Contenu web

4.1.1. Recherche

4.1.1.1. Décrire

4.1.1.1.1. Contenu VItt

4.2. Contenu fb

4.2.1. Lên ý tngng

4.2.1.1. Contenu VItt

4.2.1.1.1. Design và Vidéo

4.3. Compte officiel Zalo

4.3.1. Đăng lii contenu trên fb và web

5. Sur Place

5.1. Site web de Khii too (site web đã fait)

5.1.1. Tối ưu các yếu tố chuẩn SEO trên site sẵn có

5.1.1.1. – Các yếu tố chuẩn SEO – Đẩy đủ các thẻ meta SEO – Hiển thị nội dung, hình ảnh, vidéo… chuẩn SEO …

5.1.2. Vitesse des Pages

5.1.2.1. TốI Speedu Vitesse theo thang đimm c Googlea Google (https://pagespeed.Web.dev/)

5.1.3. UI / UX trii nghimm ngii dùng

5.1.4. Principaux Éléments Vitaux du Web

5.1.5. Données structurées

5.2. site web de S đ đ website

5.2.1. – Menu (phân cấp và chia cấu trúc rõ ràng) – Các trang cần thiết (về chúng tôi, liên hệ, Tuyển dụng, Chính sách bảo mật thanh toán Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Chính sách giải quyết khiếu nại Điều khoản sử dụng Bán hàng doanh nghiệp Điều kiện vận chuyển)

5.3. Contenu

5.3.1. Contenu khóa học (produit)

5.3.2. ✅ Contenu de l’actualité (~2.000 contenu/12ème semaine)

5.3.2.1. – Làm đpp-Spa – Nha khoa – Salon-ThmM m Massage-Massage-Ongles

5.3.3. Page de destination Chaude / Tendance (~1.000 LP)

5.3.3.1. – Trung tâm thmm m,, làm đpp, nha khoa, spa … – Đii th c cùng ngành-Mots-clés ch đ đ hot hot

5.3.4. Outil táng tác vii ngii dùng

5.3.4.1. – Tìm trung tâm hay spa làm đpp-Cung cpp tài liuu theo ngành spa, nha khoa… – Tìm kiếm thiết bị theo lĩnh vực làm đẹp, anh khoa

5.3.5. Optimisation des pages de tags (~1.000 tags)

5.3.6. Quản lý métadonnées

5.3.6.1. Tạo các nhóm từ khóa có lượng tìm kiếm để đẩy métadonnées

5.3.7. Données Craw

5.3.7.1. Có thể craw những kiến thức làm đẹp, anh khoa cố định về để làm nội dung

5.4. CấU trúc E-A-T

5.4.1. Xây dựng theo mô hinh Expertise, Autorité và Fiabilité tạo uy tín cho site web et marque

5.5. Phân tích đii th đ đang làm gì?

6. Hors page

6.1. Médias sociaux

6.1.1. Facebook

6.1.2. YouTube

6.1.3. Tiktok

6.2. Création de liens

6.2.1. Poste d’invité

6.2.2. Créer des Réseaux de Blogs Privés (PBN)

6.2.3. Microsite

6.2.4. Forum

6.2.5. Lien texte

6.2.6. PR & báo

6.3. Entité Construire Social

6.3.1. Google Entreprise

6.3.2. ThngNg hiuu trên các kênh réseaux sociaux

6.3.3. ThngNg hiuu trên kênh sur le web 2.0

Author: James Roche