6 bước Audit de Site web dễ đến mức Newbie cũng làm được

6 bước Audit de Site web dễ đến mức Newbie cũng làm được, Safe PBN
6 bước Audit de Site web dễ đến mức Newbie cũng làm được, Safe PBN

quNh quá nngng, thiuu thucc tính alt altnh
URL quá dài, chaa tiiuu
Lien nội bộ ít, hoặc không có, hoặc trỏ tùy hứng
1.2. Lien Retour:
Bâtiment de l’entité ChưA có ( Profil social, web 2.0)
Backlink spam d commentng commentaire de blog, textlink site complet t site nhiuu site PBN kém chtt lngng,….
Backlink còn ít, thiếu những backlink chất lượng hiệu quả tốt cho SEO hiện nay như: Invité site internet de la Poste, poste client, báo, textlink báo, lien gov, edu,…
Một số vấn đề vân vân, mây mây nữa như site code source cũ, lởm, chủ chỉ làm web xong để đó, code web sai tùm lum về mặt SEO, đặc biệt là cấu trúc và các thẻ position, à l’…
Eh bien, bắt bệnh đã xong, giờ là bốc thuốc điều trị, giải pháp cho anh em.

  1. AUDIT SEO chia làm hai phnn chính:

2.1. Phần 1: SaA l toi toàn b Content Contenu, Technique et référencement sur la page
Bước 1: Xác định bộ từ khóa cần SEO và URL cần SEO
Đưa liste từ khóa này vào Spineditor để vérifier thứ hạng từ khóa và URL SEO tương ứng, l’Exportation dữ liệu ra fichier excel , ta sẽ nắm được từ khóa muốn SEO đang Haut nào : dans le Top 3, Top 5, Top 10, Top 100,… foin pas dans le Top 100. ( nếu không có spineditor.com thì vérifier tay thủ công cũng được, tay sẽ à lên một tí, nhưng được cái chính xác hơn outil =)) )
Bước 2: Audit SEO sur la page, N dI dung
Sau khi đã có bảng từ khóa tương ứng với URL SEO tương ứng, tiến hành gom, nhóm từ khóa lại nhau với trên từng URL.
Từ khóa có Haut sẵn với URL thì tiến hành Vérification lại bài viết sao cho nội dung đều chứa những nhóm từ khóa đã phân chia cho URL này, đặc biệt các từ khóa chính, phụ này cần xuất hiện trong thẻ tête.

Author: James Roche